סביבת עבודה נעימה פונקציונלית ועוטפת

עמידה קפדנית הן בלוחות הזמנים והן במסגרת התקציב המוגבל.

התוצאה היתה משרדים העונים על צרכי החממה במדוייק,

משרד מכובד אך עם זאת צעיר ברוחו, לא מנכר עיניים המספק סביבת עבודה נעימה פונקציונלית ועוטפת.

משרדי חממה טכנולוגית קסניה