לשכת ראש המועצה

עיצוב לשכה לראשת מועצה מקומית.  ההגדרה הייתה  לשכה כפרית נעימה ומכבדת.  צילום: שי אדם