מרכז רפואי לבריאת השן

תכנון ועיצוב מרכז רפואי לבריאות השן.  חלוקת החלל ל-חמש מירפאות, חדר המתנה, דלפק קבלה, משרדים , מטבחון ושטחי שרות בחירת חומרי גמר ואביזרים.   צילום: שי אדם