שידרוג פנטהואז במרכז הארץ

שיפוץ סוויטתההורים, אזורי שירות וחדרי שירותים הקפיץ את ערך הדירה ושיפר את החיים וההנאה בבית. הכל זורם, נעים ובעיקר נח